Making trading online on the smart phone. New ways to make economy and trading

Czym jest Forex?

Nazwa Forex pochodzi od angielskiego wyrażenia foreign exchange, która oznacza wymianę międzynarodową i odnosi się do globalnego rynku wymiany walut. Forex to największy międzynarodowy rynek finansowy, wyróżniający się wysoką dynamiką...

Czytaj dalej