Czym jest Forex?

Making trading online on the smart phone. New ways to make economy and trading

Nazwa Forex pochodzi od angielskiego wyrażenia foreign exchange, która oznacza wymianę międzynarodową i odnosi się do globalnego rynku wymiany walut. Forex to największy międzynarodowy rynek finansowy, wyróżniający się wysoką dynamiką i zmiennością. Ponadto jest to pozagiełdowy rynek zdecentralizowany (OTC – over the counter). Co to oznacza? Forex nie posiada fizycznej jednostki nadzorującej obrót. Jest to rynek rozproszony, choć posiadający swoje główne centra w kilku miastach świata (m.in. w Londynie, Nowym Jorku i Tokio).

Rdzeniem rynku FX jest globalna sieć międzybankowa – Interbank, gdzie dokonywane są transakcje wymiany walutowej pomiędzy bankami, funduszami, a także innymi instytucjami finansowymi. Drobni inwestorzy, w szczególności inwestorzy indywidualni, nie mają bezpośredniego dostępu do rynku międzybankowego, korzystają oni z usług brokerów za pośrednictwem których mogą zawierać transakcje (brokerzy działają w różnych modelach, jak np. Market Maker czy ECN).

Najczęściej wykonywane są transakcje w oparciu o główne pary walutowe, szczególnie EURUSD,. Para ta bez wątpienia jest najbardziej popularnym instrumentem, najbardziej płynnym, przez co koszty jakie ponosimy handlując na tym walorze są stosunkowo małe. Na rynku instrumentów pochodnych (a takim rynkiem jest FX) możemy zawierać zarówno pozycje długie (kupno) jak i krótkie (sprzedaż). Oznacza to, że na Fx nie istnieje jednoznaczne pojęcie hossy i bessy. Ponieważ notowania par walutowych prezentują wzajemną relację dwóch instrumentów, jeżeli jeden z nich umacnia się, drugi tym samym traci na wartości.

Obecnie dostęp do rynku jest powszechny i stosunkowo łatwy. Wystarczy bowiem komputer i podłączenie do Internetu, zainstalowanie odpowiedniej platformy transakcyjnej oraz dysponowanie stosunkowo niewielkim kapitałem. Indywidualni inwestorzy to najliczniejsza grupa wśród uczestników rynku walutowego, a ich działania mają charakter spekulacyjny – opierający się głównie na znacznych wahaniach ceny. Transakcje mają wymiar zapisu elektronicznego, który nie ma nic wspólnego z fizyczną dostawą. To właśnie dzięki tym transakcjom rynek walutowy jest tak płynny.

Kursy kształtowane są non stop, mają zmienny charakter, a rynek działa 24h na dobę przez 5 dni w tygodniu. Prawo popytu i podaży powoduje ciągłe wahania, które traderzy starają się wykorzystać podczas swojego handlu. Najczęściej inwestorzy indywidualni kierują się Analizą Techniczną, której elementy starają się wykorzystać w celu budowania określonej przewagi na rynku. Warto podkreślić, że AT sprawdza się na wyjątkowo płynnych i dynamicznych rynkach.

Z czasem każdy inwestor wypracowuje sobie określone podejście, które często nazywane jest metodologią handlu, która uwzględnia zarówno elementy związane z Trading Planem, czyli sposoby otwierania pozycji, korzystanie z określonych technik czy strategii rynkowych, odpowiednie jej zabezpieczanie przy wykorzystaniu zleceń obronnych Stop – Loss oraz co ważniejsze określanie docelowych miejsc, gdzie cena jest w stanie dotrzeć, co w konsekwencji doprowadzi do osiągnięcia określonej korzyści finansowej.

KobietaNaForex

Leave a Comment