Ropa da upust technice?

USOIL_2021-09-29 4H

Pora na techniczne pomysły tradingowe. Na pierwszy rzut ropa. To szczególnie ciekawy dzień na ten walor ze względu na publikacje raportu z USA. Generalnie rzadko handluję na tym kontrakcie, choć zdarzały się ciekawe pozycje w technicznych miejsca. Aby dobrze zrozumieć przekaz z analizy, z góry zaznaczam, że ze względu na specyfikę swojego tradingu (przede wszystkim handel na reakcję, scalping, itd.), zwykle nie przywiązuję się do realizacji bardzo szerokich zasięgów, a poziomy techniczne z mojego punktu widzenia są skuteczne już w momencie, w którym zostają „zauważone” przez kurs, co daje mi dobrą okazję do zamknięcia zlecenia lub otwarcia scalpa. Mimo wszystko, ze względu na dość szeroki dyferencjał analizy, technika działa tu zwykle dobrze, a reakcje są proporcjonalnie większe z powodu silniejszych stref popytowych i podażowych na wysokich TFach. Należy jednak pamiętać, że wszystko ma swoje wady i zalety. Przeprowadzanie analizy z szerszych interwałów, równoznaczne jest z dość szerokimi strefami S/R, co w przypadku scalpingu niekoniecznie jest korzystne, ponieważ może utrudniać kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem. Ale jest to sprawa, którą już każdy sam musi sobie indywidualnie opracować pod siebie. Konieczna jest w tym wypadku praca na kilku interwałach, szczególnie na niskich, które pomagają doprecyzować poziom wejścia i wyjścia, zawęzić strefy, obserwować momentum i kształtowanie się formacji w skali mikro. To właśnie jest klucz, do skutecznego łączenia szeroki analiz z wąskimi zasięgami zleceń:)

Zatem przejdźmy do ropy. Rynek odrzucił cenę 77 dolarów, co doprowadziło do reakcji podażowej oraz wyhamowania w okolicy okrągłego poziomu 74,00 dolarów. Obecnie ciekawym technicznym poziomem jest OB (overbalance) w obserwowanym na H4 trendzie wzrostowym. Jego poziom grupuje się z pierwszym zniesieniem fibo, przy 23,6%. W tym miejscu mamy również RL (round level) 73,00 dol. Kolejne warte uwagi poziomy wyhamowania ceny, to zniesienie psychologiczne 50% oraz fibo 61.8%, który grupuje się ze strefą popytową, od której w przeszłości obserwowaliśmy reakcje wzrostowe.

Dzisiaj o 16:30 czasu polskiego czekamy na publikację danych dot. zapasów ropy z USA. Jeśli odczyt okaże się gorszy od prognoz, możliwa jest reakcja byków. Na ten moment niższe interwały wskazują na wyhamowanie podaży przy 74,00 dol.

Poniżej wykres z TradingView, na którym można podejrzeć analizę.


Treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.

KobietaNaForex

Leave a Comment